صفحه اصلی // گالری عکس

قطعه ای کوتاهی از فیلم دوران جهاد و مقاومت فرمانده عبدالمومن شابه در کنار قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود

فشرده از سخنان محمد یوسف اعتبار رئیس دفتر مارشال فهیم و مشاور ارشد وزارت امور خارجه در گرامیداشت از دومین سالباد رحلت فرمانده عبدالمومن شابه در کابل 27/9/1396

سخنرانی آقای حزب الله مومن زاده فرزند فرمانده عبدالمومن شابه در دومین سالیاد رحلت پدرش در کابل 27/9/1396

فشرده زندگی نامه فرمانده عبدالمومن شابه

سخنرانی آقای ستر جنرال تاج محمد جاهد وزیر پشین امور داخله در دومین سالیاد رحلت فرمانده عبدالمومن شابه و آغاز فعالیت رسمی بنیاد خیریه مومن در کابل 27/9/1396

سخنرانی آقای عبدالشکور واقف حکیمی عضو رهبری و سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان در دومین سالیاد رحلت فرمانده عبدالمومن شابه و آغاز فعالیت رسمی بنیاد خیریه مومن در کابل 27/9/1396

سخنرانی آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمدشاه مسعود در دومین سالیاد رحلت فرمانده عبدالمومن شابه و آغاز فعالیت رسمی بنیاد خیریه مومن در کابل 27/9/1396

سخنرانی آقای محمد علم ایزدیار معاون مجلس سنای کشور در دومین سالیاد رحلت فرمانده عبدالمومن شابه و آغاز فعالیت رسمی بنیاد خیریه مومن در کابل 27/9/1396

سخنرانی آقای امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی کشور در دومین سالیاد رحلت فرمانده عبدالمومن شابه و آغاز فعالیت رسمی بنیاد خیریه مومن در کابل 27/9/1396